På StayFriends.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om kakor? x

Sverigepil nedåt

StayFriends garanterar att dina uppgifter är skyddade.

Ändringarna har vi markerat med bakgrundsfärg och genomstruken text.

StayfFriends garanterar att dina uppgifter är skyddade.
StayfFriends är angelägna om att skydda personlig information om våra användare så att du kan känna dig trygg när du surfar på våra internetsidor. Din personliga integritet är vår högsta prioritet och vi tar alltid hänsyn till din integritet när vi behandlar dina personliga uppgifter. Vi behandlar de personrelaterade uppgifter som efterfrågas vid besök på våra webbsidor enligt Personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Personuppgiftsansvarig är Klassträffen Sweden AB.

1. För vem visar StayFriends information om mig?

Syftet med den här tjänsten är att hjälpa dig att leta reda på dina gamla skol- och klasskamrater och göra det möjligt för dig att ta upp kontakten med dem igen. Huvudsyftet med vår tjänst är att hjälpa dig att återfinna före detta klass- och skolkamrater så att de kan ta upp kontakten med varandra igen. För att kunna göra detta måste vi överföra dina uppgifter till tredje part. Därför är det oundvikligt att vi vidarebefordrar data från dig och information om dig till tredje part. Det går till Detta sker pa följande sätt:

a) Ditt för- och efternamn kan alltid ses tillsammans med skolan/skolorna publiceras på vår webbplats under den eller de skolor som du har gått på. Det går också att se vilka år du gick på den aktuella skolan. Alla som besöker StayFriends kan även se när du gick på respektive skola. Alla övriga uppgifter som du uppger till StayFriends kan du välja att visa eller dölja med hjälp av olika alternativ. Du kan själv bestämma om övriga data som du har angett hos StayFriends ska döljas eller visas för andra med hjälp av inställningarna. Om du ger ditt tillstånd till att dessa uppgifter visas, kan de endast ses av andra personer som registrerat sighos StayFriends (medlemmar). du väljer att visa dina uppgifter är de endast synliga för personer som är registrerade användare av StayFriends. I vissa fall kan du även ställa in så att uppgifter och material även är synliga för personer som själva inte är registrerade hos StayFriends. Detta sker aldrig automatiskt utan du måste själv aktivt genomföra dessa inställningar.

b) Din e-postadress visas aldrig för andra. Andra medlemmar i StayFriends-medlemmar kan kontakta dig via istället ta kontakt med dig genom vårt meddelandesystem. Meddelanden som andra skickar till dig hamnar i din personliga StayFriends inkorg postlåda.

2. Vilka uppgifter sparar StayFriends?

Stayfriends använder endast de Vi samlar endast in uppgifter som du själv uppger anger. Detta kan vara: till exempel efternamn, förnamn, namn som ogift födelsenamn, födelsedatum, civilstånd, släktskap, postadress, telefonnummer, kreditkorts- och bankdata, e-postadress, avgångsår, skolans namn namn på skola, skolans postadress liksom andra samt övriga personliga uppgifter data som smeknamn, personlig utveckling och yrkeskarriär och yrkesmässig bakgrund, adress till en egen hemsida personlig webbplats, anekdoter från skoltiden inlägg och foton bilder. För att kunna uppge uppgifter om skolkamratermåste du först ha fått tillstånd av dessa personer att göra detta. Om du anger personliga uppgifter tillhörande tredje part måste du ha fått respektive persons medgivande. Detta gäller till exempel även om du anger en gemensam adress för flera skolkamrater eller en annan persongrupp. Stayfriends förbehåller sig rätten att informera de personer du namngivit Såvida vi har möjlighet att kontakta dessa personer kommer vi att informera dem om detta.

3. Hur länge lagras uppgifter av StayFriends?

Ovanstående uppgifter lagras under obestämd tid. StayFriends lagrar data och information endast i den omfattning som detta är rättsligt tillåtet. Du kan alltid ändra eller korrigera dina uppgifter, korrigera eller begära att de raderas respektive spärras korrigeras, raderas eller spärras.

I normalfallet raderar/spärrar vi dina uppgifter inom 48 timmar efter att vi fått in din begäran. Vi kommer i så fall att korrigera, radera eller spärra din profil hos StayFriends. Detta sker i regel inom 48 timmar. Om vi har överfört uppgifter från din profil till våra partners eller andra Internetsidor (endast om detta tillåts enligt inställningarna i din profil eller om det är nödvändigt av rättsliga skäl) meddelar vi dessa automatiskt att du önskar korrigera, radera eller spärra din profil.

Huvud-, användnings- och anslutningsdata som du har angett i samband med att du slutit avtal (användning- resp. tjänsteavtal) under registreringen raderas omedelbart när din profil raderas resp. spärras. Detta gäller inte:

a) om vi behöver dessa uppgifter för att genomföra betalningstransaktioner eller göra andra anspråk gällande,

b) om det finns belägg för att tjänsten med avsikt använts utan att eventuella förfallna avgifter har betalats fullständigt,

c) om det finns belägg för att tjänsten används eller har använts på ett sätt som strider mot avtals- eller rättsregler,

d) om vi är tvungna att lagra dessa uppgifter enligt lag.

e) När en användare sägs upp eller spärras permanent tas användarens profil och tillhörande personuppgifter bort fullständigt, förutom vid ovan nämnda undantagssituationer. Inlägg i forum eller övrigt innehåll som du har lagt upp hos StayFriends kommer inte längre att kunna kopplas direkt till din tidigare profil, men kan fortfarande finnas kvar i systemet som del av StayFriends utbud. När du laddar upp, lägger upp eller publicerar innehåll på webbplatsen kommer denna att vara tillgänglig för andra användare av StayFriends och/eller tredje part beroende på dina personliga inställningar eller de specifika inställningarna för innehållet i fråga. Det kan leda till att visst innehåll som du har lagt upp kan ses, kopieras, laddas ner, sparas, bearbetas eller till och med raderas av tredje part. Om du till exempel skapar en familjesida och/eller ett familjeträd godkänner du samtidigt att andra användare får åtkomst till denna information och kan genomföra ändringar i den. Innehåll och information som du har lagt upp visas och kan hittas av andra användare.

Du kan när som helst också begära att få information om vilka uppgifter som finns lagrade om dig i vår databas begära information från oss gällande de personuppgifter som vi har lagrat om dig. Besked om sådana uppgifter lämnas vid begäran gratis i skriftlig form en gång per kalenderår.

4. Skydd och överföring av uppgifter

Stayfriends förmedlar följande uppgifter till tredje part: efternamn, förnamn, namn som ogift, avgångsår, skolans namn, skolans postadress. Med tredje part avses här: Vi fäster största vikt vid att skydda dina uppgifter. Andra användare kan endast se förnamn, efternamn, födelsedatum, avgångsår och namn på de skolor som du har gått på, såvida du inte har godkänt att även andra uppgifter visas. Meddelanden från andra användare får du via vårt interna meddelandesystem. Vi vidarebefordrar aldrig din e-postadress till tredje part såvida vi inte är tvungna att göra detta enligt lag eller om det är nödvändigt i betalningssyfte eller för att göra andra anspråk gällande.

a) Våra samarbetspartners eller andra internetsajter, exempelvis „Google“ eller andra sökmotorer med vars hjälp andra personer/företag kan se var dina uppgifter finns lagrade. Förmedling av andra uppgifter än de som räknas upp under punkt 4 sker endast om personen som gör sökningen också blir medlem i StayFriends och i samband med detta lämnar egna uppgifter. För att öka chansen att du ska hitta dina gamla skolkamrater kan din profil på StayFriends komma att publiceras på våra partnersidor. I detta fall publiceras endast ditt namn och efternamn, ditt födelsenamn, ditt avgångsår samt din skolas typ och namn. Du kan alltid motsätta dig att dina data publiceras på våra partnersidor. Din profil på StayFriends påverkas inte av detta.

b) Skolan/skolorna som du gått på, förutsatt att denna/dessa administrerar sina listor över tidigare elever via StayFriends. Skolans kontakt med dig sker endast via StayFriends. StayFriends tillåter att din profil publiceras i ett område som visas även för personer som inte är medlemmar hos oss och därför även kan hittas genom sökmotorer som till exempel Google. Endast ditt namn och efternamn, ditt födelsenamn, ditt avgångsår samt typen och namnet på din skola publiceras. Även i detta fall kan du motsätta dig publiceringen av dina uppgifter. Av tekniska skäl kan vi inte proaktivt informera sökmotorer om att du önskar radera dina uppgifter. Sökmotorns index uppdateras i de intervaller som fastställs av sökmotorns operatör. Därför kan det hända att information som finns i indexet till en sökmotor tar betydligt längre tid att radera eller korrigera. Om tillämpligt, stöder StayFriends dock de tekniska protokollen för att i enskilda fall se till att uppgifterna raderas så fort som möjligt hos Google och andra sökmaskiner.

c) StayFriends vidarebefordrar ditt för-, efter- och födelsenamn samt ditt avgångsår till dina före detta skolor såvida de har en lista med före detta elever som hanteras av StayFriends. Skolan kan endast ta kontakt med dig via StayFriends, utan att ytterligare uppgifter om dig vidarebefordras.

d) Facebook-Connect
Om du är registrerad på Facebook (www.facebook.com) kan StayFriends i vissa fall erbjuda dig möjligheten att registrera de uppgifter som du har sparat i din Facebook-profil hos StayFriends via funktionen Facebook Connect. Om du använder denna funktion kommer dina uppgifter från Facebook att överföras till StayFriends (efter att du har godkänt detta). Med dessa uppgifter skapas sedan ett nytt användarkonto hos StayFriends, eller kontrolleras om det redan finns ett existerande användarkonto hos StayFriends. Vi erbjuder dig möjligheten att skapa ett användarkonto över den av StayFriends tillhandahållna applikationen på Facebook (StayFriends-app-användarkonto) och skapa ett fullständigt användarkonto på vår webbsida (StayFriends användarkonto).
Uppgifterna för att skapa både ett StayFriends-app-användarkonto och ett StayFriends användarkonto överförs endast en gång. Utöver detta upprättas en permanent anslutning mellan användarkontona på Facebook och StayFriends, så att exempelvis kontaktlistor regelbundet kontrolleras. Du kan när som helst invända mot den permanenta anslutningen. I detta fall krävs det att du raderar ditt StayFriends-app-användarkonto eller StayFriends- appen från ditt användarkonto på Facebook.

e) Facebook
På StayFriends webbplats och dess undersidor (nedan kallat ”webbplats”) kan det finnas så kallade sociala plugins från det sociala nätverket Facebook, ett företag med säte i 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA Dessa plugins visas i form av en Facebook-logga eller den så kallade gillaknappen (”like button”). En översikt av alla plugins från Facebook hittar du på http://developers.facebook.com/docs/plugins/. När du besöker vår webbplats är gillaknapparna som standard avaktiverade. När du aktiverar knapparna upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks servrar redan när du besöker vår webbplats. Facebook får i detta fall reda på att vår webbsida besöktes från den IP-adress som för tillfället är tilldelad din anslutning. Om du har en profil hos Facebook kan du även lägga upp innehåll från vår webbplats på din Facebook-profil genom att klicka på gillaknappen. Facebook kommer i så fall att entydigt kunna identifiera att just ditt användarkonto har besökt vår webbplats och sett visst innehåll.
Observera att StayFriends inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Facebook använder dessa. Mer information hittar du i Facebooks dataskyddspolicy på http://sv-se.facebook.com/about/privacy/.
Om du inte vill att Facebook ska kunna se att ditt användarkonto har besökt vår webbplats ska du logga ut från Facebook innan du besöker oss.

f) Google+
På StayFriends webbplats och dess undersidor (nedan kallat ”webbplats”) kan det finnas så kallade sociala plugins från det sociala nätverket Google+ (plus.google.com), som drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dessa plugins visas i form av en Google-logga eller knappen +1 (”+1 button”). Knapparna +1 är som standard avaktiverade när du besöker vår webbplats. När du aktiverar knapparna upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Googles servrar, och knappen +1 laddas därifrån. Google får i så fall information om att du har besökt vår webbplats. Innehållet i knappen +1 överförs från Google direkt till din webbläsare och integreras därifrån i webbplatsen. Vi kan därför inte påverka vilka uppgifter som Google samlar in genom denna knapp. Enligt Google samlas inga personuppgifter om användarna in såvida inte de trycker på knappen. Om du har en profil hos Google+ kan du även lägga upp innehåll från vår webbplats på din Google-profil genom att klicka på knappen +1. Google kommer i så fall att entydigt kunna identifiera att just ditt användarkonto har besökt vår webbplats och sett visst innehåll.
Observera att StayFriends inte har någon kännedom om innehållet i de överförda uppgifterna eller hur Google+ använder dessa. Närmare information om vilka data Google+ samlar in samt om hur dessa används och bearbetas hittar du på Googles dataskyddspolicy på http://www.google.com/intl/sv/+/policy/+1button.html.
Om du inte vill att Google ska kunna se att ditt användarkonto har besökt vår webbplats ska du logga ut från Google+ innan du besöker oss.

g) Twitter
På StayFriends webbplats och dess undersidor (nedan kallat ”webbplats”) kan det finnas så kallade sociala plugins från mikrobloggstjänsten Twitter (www.twitter.com), som drivs av Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Dessa plugins visas i form av en Twitter-logga (”Twitter button”).
Twitter-knapparna är som standard avaktiverade när du besöker vår webbplats. När du aktiverar knapparna upprättas en direkt anslutning mellan din webbläsare och Twitters servrar, och knapparna laddas därifrån. Twitter får i så fall information om att du har besökt vår webbplats.
Om du har en profil hos Twitter kan du även lägga upp innehåll från vår webbplats på din Twitter-profil genom att klicka på Twitter-knappen (twittra). Den information som du twittrar om överförs i så fall till Twitter.
Mer information hittar du i Twitters dataskyddspolicy på http://twitter.com/privacy.

5. Användning av din e-postadress för nyhetsbrev

Stayfriends behöver Vi använder din e-postadress för att kunna skicka vårt nyhetsbrev till dig, där vi informerar om nyheter som rör vår tjänst samt för att hålla dig underrättad per e-post om fler personer som har gått på samma skola som du har registrerat sig som medlemmar hos StayFriends med jämna mellanrum skicka dig senaste nytt om vår tjänst. Dessutom informerar vi dig via e-post varje gång en före detta skolkamrat på din skola registrerar sig hos oss. Dessutom skickar Stayfriends ut begärda uppgifter enligt punkt 3 til din e-postadress.

6. StayFriends garanterar att tredje part som avses i punkt 4 endast får ta del av anonymiserade, statistiskt komprimerade uppgifter som sammanställts med hjälp av StayFriends egna utvärde- ringsverktyg.

6. Google Analytics

På den här webbplatsen används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallat ”Google”). Google Analytics använder så kallade ”cookies”, små textfiler som sparas på din dator för att vi ska kunna analysera hur du använder webbplatsen. Informationen som skapas genom dessa cookies om hur du använder webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA där den lagras. Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”anonymizeIp()” så att IP-adresser från Google inom EU-stater eller andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet endast visas i förkortat format, vilket innebär att de inte kan kopplas till personer. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adresser till en Google-server i USA och kortas av där. På uppdrag av den här webbplatsens operatör använder Google denna information för att utvärdera hur webbplatsen används, skapa rapporter om användarnas aktiviteter och erbjuda ytterligare tjänster som har med användningen av webbplatsen och Internet att göra åt webbplatsens operatör. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs aldrig med andra data från Google. Du kan blockera installationen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Tänk dock på att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kan även hindra att Google samlar in och bearbetar uppgifter gällande din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) med hjälp av cookies genom att ladda ner och installera följande plugin.

7. Vilka uppgifter vidarebefordrar StayFriends och varför?

Personuppgifter skickas till statliga institutioner och myndigheter endast då sådan skyldighet föreligger enligt lag

a) Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till statliga organisationer och myndigheter endast om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller andra gällande bestämmelser.

b) StayFriends överför inte lagrade uppgifter proaktivt till länder utanför Europa. Till följd av Internets funktionssätt samt beroende på varifrån och på vilka enheter de tjänster som StayFriends erbjuder används, kan vi dock inte utesluta att uppgifter även överförs till länder utanför Europa.

c) Såvida detta är nödvändigt för att kunna fullgöra avtal kan StayFriends även överföra dina uppgifter till våra samarbetspartners. Detta sker i så fall endast i den omfattning som lagen tillåter. Självfallet ser StayFriends till att även dessa partners beaktar gällande dataskyddsbestämmelser.

d) StayFriends garanterar – såvida inget annat föreskrivs i denna dataskyddsförklaring – att utöver detta endast vidarebefordra anonymiserade, statistiskt komprimerade data med hjälp av våra egna utvärderingsverktyg.

8. Datasäkerhet

StayFriends håller en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns och försäkrar att de översända uppgifterna inte är åtkomliga för obehörig tredje part samt att obehörig tredje part inte kan komma åt den information som lagras på servrarna och i databaserna. Inom ramen för vad som är tekniskt möjligt garanterar StayFriends att dina uppgifter skyddas mot åtkomst från tredje part och att servrar och databaser skyddas mot obehörig åtkomst.

9. Användning av cookies, lagring av användningsdata och reklam

När du surfar på Stayfriends webbsidor lagrar Stayfriends webbserver namnet på din internet- leverantör, webbsidan som du besöker oss ifrån, webbsidorna som du besöker hos oss samt datum och hur länge besöket varade. StayFriends använder sig av cookies för att känna igen användarnas önskemål och därmed kunna anpassa internetinställningarna. När du använder våra tjänster sparas olika användningsdata. Hur detta sker förklaras närmare nedan:

a) När du använder våra offentliga tjänster sparar våra webbservrar som standard namnet på din Internetleverantör, webbsidan från vilken du besöker oss samt datum och tid som ditt besök pågår.

b) När du loggar in på vår webbplats sparas dessutom den e-postadress som du använder vid inloggningen samt den IP-adress som du har vid detta tillfälle.

c) När du använder tjänster avsedda för våra medlemmar sparar vi datumet för ditt besök samt vilka tjänster du har använt. Detta omfattar även innehåll som du endast har tittat på.

d) För att göra vår webbplats mer interaktiv sparas information som besök på andra profilsidor, hämtningsstatus för meddelanden eller uppgifter om klassträffar och görs tillgänglig för andra som utnyttjar samma tjänst.

e) För att optimera våra nyhetsbrevskampanjer sparar vi information om vilka nyhetsbrev som du har tagit emot samt vilka av erbjudandena i nyhetsbreven som du har utnyttjat.

f) Reklam
För att ditt besök på vår webbplats ska vara så bekvämt som möjligt använder vi cookies. Cookies är små textfiler som gör det möjligt för oss att känna igen användare så att de inte behöver identifiera sig varje gång de besöker webbplatsen. Med hjälp av cookies kan vi dessutom anpassa vår webbplats efter dina intressen. StayFriends använder både tillfälliga och permanenta cookies. Vi använder dessa cookies för att analysera hur du använder vår webbplats och erbjuda dig intressant information. Du kan använda våra tjänster även utan cookies. Detta gör du genom att blockera cookies i inställningarna för din webbläsare. Observera dock att du i så fall kanske inte kan utnyttja alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Vi använder även cookies från våra samarbetspartner. Detta innebär att det på vår webbplats visas reklamannonser från bland annat DoubleClick/Google. I detta sammanhang kan vi placera en entydig cookie i din webbläsare eller läsa av den därifrån för den marknadsförda användaren i respektive reklamannons. När reklamannonsen aktiveras samlas information om ditt besök på StayFriends in, till exempel hur ofta du har sett en annons, och vidarebefordras till reklampartnern. Personuppgifter som till exempel namn eller adress genereras och vidarebefordras dock ej. Du kan alltså inte identifieras med hjälp av dessa uppgifter. Om du inte vill att sådan information ska vidarebefordras eller att dessa cookies ska användas på din dator, samt om du vill veta mer om hur denna typ av cookies används, besök http://www.doubleclick.com/us/corporate/privacy/privacy/, http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ads/.

Om du inte vill att information om hur du använder webbplatsen ska samlas in i ovannämnda syfte, kan du avaktivera intresseinriktad reklam hos följande samarbetspartner:

Google - Klicka här för att avaktivera

g) Re-Targeting
På vår webbplats används så kallade retargeting-tekniker. Vi använder dessa tekniker för att göra vår webbplats intressantare för våra användare. Med hjälp av denna teknik kan vi på våra samarbetspartners webbplatser vända oss med reklam till Internetanvändare som redan har besökt vår webbplats. Vi är övertygade om att målinriktad, intresseanpassad reklam är intressantare för Internetanvändaren än reklam som inte har denna personliga prägel. Denna reklam på våra samarbetspartners webbplatser visas med hjälp av en cookie-teknik samt analys av hur användarna använder vår webbplats. Den här typen av reklam genomförs helt anonymt. Vi sparar inga personuppgifter och inga användarprofiler kopplas ihop med dina personuppgifter.
De uppgifter som nämns under 9a till 9c raderas omedelbart efter respektive användningstillfälle, de uppgifter som nämns under 9d till 9g raderas i samband med att respektive profil raderas eller spärras, såvida inte något av undantagen i 3a till 3d gäller.

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. („Google“). Google Analytics använder „cookies“, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

10. Slutbestämmelser

StayFriends förbehåller sig rätten att uppdatera den här dataskyddspolicyn med jämna mellanrum för att anpassa dess innehåll till ändrade rättsförhållanden eller till en eventuell utökning av funktionsutbudet på plattformen. I så fall kommer även datumet för den senaste uppdateringen som visas i slutet av dataskyddspolicyn att ändras. Om StayFriends genomför omfattande ändringar i den här dataskyddspolicyn kommer vi att tydligt informera våra användare om detta på vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande. Läs igenom den här dataskyddspolicyn med jämna mellanrum för att hålla dig uppdaterad om hur vi skyddar dina personuppgifter på vår webbplats. Genom att fortsätta använda den här tjänsten godkänner du den här dataskyddspolicyn i respektive gällande version.

Återkallelse av lämnat samtycke

Din rätt till invändning

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter med verkan för framtiden med framtida verkan invända mot att dina personuppgifter bearbetas på det sätt som beskrivs ovan. Skicka din återkallelse av lämnat samtycke invändning till:

Klassträffen Sweden AB, c/o StayFriends GmbH,
Salzufer 8, 10587 Berlin, Tyskland eller per e-post till service@stayfriends.se.

Av tekniska skäl måste du samtycka till samtliga punkter ovan för att kunna använda Stayfriends tjänster kan du inte utnyttja våra tjänster om du inte godkänner alla ovannämnda punkter. Detta för att vi ska kunna säkerställa enhetlighet i vår databas. Om du inte godkänner en eller flera av punkterna ovan eller återkallar ditt lämnade samtycke kan vi inte tillåta dig att använda tjänsten. Om du motsätter dig en eller flera av punkterna eller om du ångrar ditt godkännande kan du inte (längre) använda våra tjänster. Om du har fler frågor om denna dataskyddspolicy eller om dataskydd i allmänhet kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på service@stayfriends.se.

Ditt samtycke till ovanstående måste du ge i samband med registreringen för att kunna använda tjänsten. Innan du kan använda våra tjänster måste du uttryckligen godkänna vår dataskyddspolicy under registreringen.

Här kan du ladda ned en PDF-version: oktober 2012. Här kan du ladda ned en PDF-version: oktober 2012.