Title
Subline
Text
Är du redan medlem?
Till StayFriends hemsida service

Äntligen klassträff

Peter Honkamäki Planerat av

Klassträff

Kungshögsskolan Ljungby, Grundskola, Avgångsår 1979

Välkommen på klassåterträff

Även de som inte är medlemmar i StayFriends kan se informationen om återträffen, samt tacka ja eller nej.

Inloggningen lyckades

Fel lösenord

Har du inte fått något lösenord?

Fråga den som organiserar återträffen, eller bli medlem i StayFriends - det är gratis.

Datum: ej bestämt

Plats:

Ljungbydagarna festivaltåget på kullen vid gamla brandstationen.


Vore kul med ... » Visa mer

Du har fått en inbjudan!

Ange ditt namn! Så kan du se om du har fått en inbjudan.

Vänligen ange ditt namn.


Är du intresserad av en klassåterträff?

  •  

 
Till dina klasskamraters profiler
StayFriendsmedlemmar
  • kan lägga till fler gäster
  • kan lägga till fler gäster
  • får alla ändringar gällande denna klassträff via mail

Den person som skapat denna träff är ansvarig för att uppgifterna är riktiga.