Title
Subline
Text
Är du redan medlem?
Till StayFriends hemsida service

Äntligen klassträff

Anders Hallin Planerat av

Klassträff

Vidåkersskolan Vingåker, Grundskola, Avgångsår 1961

Välkommen på klassåterträff

Även de som inte är medlemmar i StayFriends kan se informationen om återträffen, samt tacka ja eller nej.

Inloggningen lyckades

Fel lösenord

Har du inte fått något lösenord?

Fråga den som organiserar återträffen, eller bli medlem i StayFriends - det är gratis.

Datum: 2022-sep-17

Plats:

Samling på Säfstaholms slott. Besöker slottet och fortsätter sedan på Båsenberga kursgård


Christer Pett... » Visa mer

Du har fått en inbjudan!

Ange ditt namn! Så kan du se om du har fått en inbjudan.

Vänligen ange ditt namn.


Det finns olika förlsag på tid. När kan du?
  • 2022-sep-17

 
Till dina klasskamraters profiler
StayFriendsmedlemmar
  • kan lägga till fler gäster
  • kan lägga till fler gäster
  • får alla ändringar gällande denna klassträff via mail

Den person som skapat denna träff är ansvarig för att uppgifterna är riktiga.