/stayfriends-jaxrs/Skola/Joenkoeping/Grundskola/Ribbaskolan-S-1OVB-S